лоялен

Позволете ми да говоря за мотивацията, лоялността и ангажираността от различна гледна точка.
 

След кратко браузване в ЧР-свързаните медии се натъквам на изрази като: ангажираност и лоялност на служителите по време на криза, ефективни схеми за мотивация на персонала, ниво на ангажираност на персонала, мотивация без пари. А някой беше казал, че лоялността и ангажираността били най-важните меки умения, които един служител трябвало да притежава.