Human Capital Index 2013

Умения и иновации. Как пазарът на труда се готви за предизвикателствата на бъдещето

Human Capital Index 2013

Презентация на Оана Датки - София, 17-ти декември, ВУЗФ, дискусионен форум „Умения и иновации. Как пазарът на труда се готви за предизвикателствата на бъдещето“, организиран от БАУХ.