HR cafe Bulgaria - Workplace attitudes - Hot Chair interview

В разговор с ЧР професионалист наскоро си зададохме въпроса какви са подбудите човек да взима едно или друго решение и да предприема едно или друго действие. Тук ще поставим въпроса така: Какво искат хората и какви са техните цели?

Вижте интервю с г-н Георги Ножаров - Директор "Човешки ресурси" в Ericsson България.

Тъй като именно в това се състои формирането на  нагласите. Нагласа – в социалната психология това е когниция с определена степен на отблъскване или привличане (емоционална валентност), която определя класифицирането и оценяването на обекти, хора и събития. Тъй като нагласите са хипотетични конструкции, те се проявяват в съзнателните преживявания, вербалните съобщения, явното поведение и могат да се измерят с помощта на психологически инструменти.

Г-н Ножаров е добре познат и доказан професионалист и мениджър с повече от 10 години опит в областта на развитието и управлението на човешки ресурси.

Заемал е ръководни длъжности в компании, като - McDonald's Bulgaria, Sofia Land Amusement Park, Hainrifzi Betriebs GmbH Germany, Hit Hipermarket, Address Real Estate LLC, BTC, Avendi. От началато на 2010 година заема длъжността Директор "Човешки ресурси" в Ericsson България.