HR cafe Bulgaria meet Infragistics - HR of the Month - October 2015

През месец октомври лице на инициативата HR of the Month е Пламена Цветанова, HR специалист в софтуерната компания Infragistics Bulgaria.
В българското звено работят между 80 и 90 служители. В София се намира развойният център на компанията. В последните години освен на разработчици, дружеството разчита на дизайн екип, който да се занимава с потребителското изживяване (UX).

От тази година фирма е наела продуктови маркетинг мениджъри, които работят директно с екипите в България. Те помагат на своите колеги в САЩ и се грижат за това продуктът на компанията да е добре описан и разпознаваем на пазара.

Макар екипите в София да се състоят от разработчици, служителите в местния офис имат кросфункционални длъжности, т.е. съчетават различни компетенции и отговорности - разработване, тестване, писане на документация, техническа поддръжка на клиентите.

Поредицата е съвместна продукция на HR cafe Bulgaria и кариерната зона на вестник Computerworld. Приятно гледане: