HR cafe Bulgaria - Managing Cultural Differences - Hot Chair interview

"Управление на културните различия" част втора. Вижте видео интервю на английски език с г-н Марк Грегори - финансов и ИКТ консултант.

Г-н Грегори е заемал длъжността - Директор за Централна и Източна Европа в "Интерруут" (първото интервю можете да гледате тук):