HR cafe Bulgaria - Managing Cultural Differences - Hot Chair interview

"Управление на културните различия"

Глобализацията кара светът да изглежда по-малък: сега е по-лесно да се свързваме, комуникираме и да правим бизнес по целия свят. Но културни различия остават и затрудняват глобалната комуникация и споделяне на информация. Темата ни е крос-културен мениджмънт в международни компании,а фокуса е върху това, как културните различия влияят при взимането на решения, споделяне на информация вътре в компания и как културното разделение рефлектира върху организация като цяло.

Вижте видео интервю на английски език с г-жа Памела Галисим, бившия консултант по «Зелените Проекти» в «Аурубис България» - медодобивен завод на германската компания «Аурубис» в Пирдоп, България, произвеждащ мед (черна и рафинирана) и сярна киселина (това е първото интервю от поредицата, очаквайте още!):