HR cafe Bulgaria - Управление на промяната - Hot Chair interview

Управление на промяната - преди, сега и утре ...

HR мениджмънт в трудни времена - интервю с инж. Анатоли Димитров и Кирил Аргиров - собственици на Електростарт АД.
Г-н Димитров заема позицията - изпълнителен директор, а г-н Аргиров позицията - търговски директор в структурата на компанията.

Видео интервюто е част от нова инициатива на HR cafe Bulgaria, осъществявана съвместно със списание "Твоят Бизнес".

Ще ви представим собственици и управители на малки и средни фирми в България и техният практически опит и виждания по отношение управлението и развитието на човешките ресурси и мястото на специалиста, мениджъра, директора "Човешки ресурси" в техните организации и нуждата от подобни професионалисти във всеки един сектор на българската икономика.