HR cafe Bulgaria - Управление на проекти - За простосмъртни! - Hot Chair interview

Здравейте приятели,

На "Горещия стол" ни гостува Михайл "Майк Рам" Михайлов, IT професионалист и предприемач, лектор и блогър. След натрупването на сериозен опит, като професионалист и мениджър във водещи компании от IT бранша, в момента Майк се занимава с организиране на обучения и семинари.

Днес повече от всякога притежаването на умения, позволяващи правилното и успешно управление на проекти е задължително условие за всеки уважаващ себе си професионалист. Накъде води пътят на проекта, към успех или към провал.

  • Що е то проект?
  • Как определяме дали един проект е успешен или не е?
  • Кой е правилният подход, как да подберем екип и кои са класическите грешки допускани при управлението на проекти?
  • Как да оценим и управляваме риска и как да определим бизнес целите в едно проектно начинание?

Това са само някои от темите, за които разговаряме с Майк Рам. Опирайки се на своя опит и знания, Майк ни разкрива на разбираем език тайните на успешния project management.

От този линк можете да изтеглите презентацията, която Майк направи на по време на отворената лекция - "Пътят на проекта - към успех или към провал". Лекцията имаше за цел да популяризира семинарите, които Майк Рам организира всяка година. За повече информация посетете сайта на "РамСофт".

Успехи в управлението на проекти и приятно гледане: