HR cafe Bulgaria - Новото време изисква нови идеи - Hot Chair interview

PoolTalent.com е иновативна социална среда, която цели да преобрази пазарът за търсене и предлагане на работа в сферата на информационните технологии. Тук двама от нейните създатели, Виктор Алексиев и Тодор Колев, ни запознават със своята концепция, както и как тяхната идея би улеснила и подобрила комуникацията между специалистите и потенциалните работодатели.

За допълнителна инфомация можете да прочетете статията от началото на месец септември.