HR cafe Bulgaria - "На кафе с коуч ..." - Hot Chair interview

Психолог по образование, Гергана получава своята подготовка като коуч във Великобритания по програмата на първия и най-голям акредитиращ коучинг институт - The Coaches Training Institute. В момента е свободнопрактикуващ, с български и чуждестранни клиенти.

Гергана Дженкова е консултант Организационно развитие и коуч по лидерство. Професионалният й опит е в подпомагането на топ мениджъри за по-доброто разбиране на "меката" страна на организациите - процесите и практиките, които водят до изграждане на силна организационна култура - и за ефективното управление на тези процеси. Изграждането на лидерския капацитет на мениджърите е фокус на практиката й през последните години. Най-силен интерес за нея представляват малките и средните по големина български компании, които срещат най-големи предизвикателства в тази насока.

Над 10-годишният й опит й е дал възможност да реализира редица проекти за бизнес и неправителствени организации като външен консултант, както и такива като вътрешен за АИИ Дейта Процесинг.