HR cafe Bulgaria - Национална реферeнтна мрежа за оценка на компетенции

Хората нямат работа, но иза работата няма хора!

В новото издание на съвместната рубрика със списание "Твоят Бизнес" разговаряме с г-н Томчо Томов, ръководител на "Национален център за оценка на компетенциите" към проекта "Национална мрежа за оценка на компетенциите" на Българската Стопанска Камара.

Г-н Томов също така е председател на Асоциацията за развитие на Човешкия потенциал в индустрията.

Проектът ще продължи четири години и трябва да помогне за преодоляване на проблемите с работната сила в страната.

Ето линкове към предходни интервюта от поредицата:
Електростарт АД
Верипласт Балкан
Феър Плей Интернешънъл
Топливо АД