HR cafe Bulgaria - Кариерно консултиране за подрастващи или как да разберем Y поколението - Hot Chair interview

Здравейте, в настоящето интервю ви представяме Таня Терзийска - кариерен консултант, предприемач и красива млада дама :-). Таня ще ви запознае с идеята и методите за кариерно консултиране и ще ви помогне лесно да избирате, в бъдеще, кариерен консултант. Таня е отличена за "Кариерен консултант на 2012 година" в категория "Ученици" от Центъра за развитие на човешки ресурси, координиращ орган в България по Програма "Учене през целия живот" на Европейския съюз. Наградата е връчена на Таня в рамките на международна конференция „Мотивация за развитие“, организирана от Центъра, в края на 2012 година, в София. Приятно гледане :-):

Коментари

<p>Страхотна статия!</p>

<p>Здравейте, в настоящето интервю ви представяме Таня Терзийска - кариерен консултант, предприемач и красива млада дама :-)&nbsp;</p>