Case for Workplace Innovation

Case for Workplace Innovation

Начинът, по който организираме нашите работни места, ще играе жизненоважна роля в бъдещето на Европейска икономика и нейната способност да се конкурира.
 
Значителен брой доказателства подкрепят тезата, че иновациите на работното място влияят с положителен знак и имат значим принос за подобряване на ефективността на организацията, от една страна, и на благополучието и ангажираността на служителите от друга.

Иновациите на работното място се подхранват от открит диалог, споделяне на знания, възможности за експериментиране и обучение. В тези процеси различните заинтересовани страни (могат да включват служители, синдикатите, мениджъри и клиенти) имат право на глас при създаването на нови и по-мотивиращи модели на работната среда .....