Трансферът на знание или няколко важни неща за хората и организацията

Вземам за отправна точка една успешна практика, която е доказала своята ефективност и устойчивост във времето – туршията. Това е един чудесен пример как се трансферира знанието с помощта на най-древния и изпитан канал за обмен на информация „от уста на уста” в едно с важните: търсен и харесван майсторлък.

Крайната цел е с помощта на натрупаното и отлежало във времето знание да приготвим изискан за небцето на познавача продукт, а именно хубавата туршия. За да успеем да направим това, то...

Първо трябва да сме предвидили колко единици от нашия продукт ще ни бъдат нужни и разбира се къде ще се случи като място манифактурата, правилното съхранение на готовите буркани и последващата консумация на тяхното съдържание (кой – някой да не остане неуважен и за колко време – да не вземе да отиде зян).

Второ - нужно е да подберем най-хубавите съставни елементи – нещата, които ще сложим в бурканите,

Трето – в частта на самото приготовление е задължително внимателно да спазваме рецептата (процедурата на манифактурата) и да не допускаме своеволия, които биха влошили качествата на нашето творение, а именно водата да не предварва напр. зеленчуците, да се соли внимателно, да се затварят хубаво капачките, да се вари прецизно че да не вземе да се спука някое стъкло напр.

Четвърто – нужно е да поканим гости, които да се убедят в качествата на нашето произведение и дай боже да потвърдят, че сме свършили чудесна работа.

И така всичко започва отначало...стотици години, което ни дава увереност да наречем туршията успешна практика!

Как този чудесен пример кореспондира с хората и организацията. Аз си мисля за следното:

Бизнес цел: Максимален пазарен дял в сегмента Туршии

Корпоративни ценности: Всички ние сме горди, че правим точно тези туршии по точно този начин, че имаме традиции и добри производствени практики за търсен и най-харесван майсторлък.

Корпоративна култура: внимателно и своевременно се информирам къде и колко, уважавам туршията като даденост, защото е нещо от което клиентите имат нужда, преди да започна приготовлението си измивам ръцете и т.н.

Организацията: причината, бащата и майката на „Нека има Туршия”.

Хората в организацията: на практика – всеки един буркан с туршия от общото количество за определен период от време.

Имидж: Е, по-хубава от нашата Туршия няма!

Трансфер на знание – от колко време и как правим туршии и как стоим на пазара.

Могат да бъдат приведени и други интересни аналогии с: обучение, тренинг, коучинг... Някои подобни и също така интересни са:

Лидер – Продукт с изключителен вкус, даван за пример

Талант – Предизвиква клиентите да го предпочитат като в повечето случаи няма обяснение на този феномен.

Казус : Моля, помислете при коя от стъпките от 1 до 4 за приготовлението на Продукта, въздействието е най-трудоемко като вземете под внимание темата на писанието? Ха сега...!