Сериозните игри - поглед в бъдещето

Какво се случи на семинара по сериозни игри на тазгодишния Ден на предприемача. В текст и видео сме събрали накратко някои интересни моменти: споделеният опит на колеги от Великобритания (Хелън Старк и Ана Бейли, PIXELearning), как сами да си направим игра (Иван Атанасов, Fantasy Factor) и наградените български участници във втория европейски конкурс по сериозни игри в рамките на проекта „Лудус” (Елена Вълева и Димитър Акиванов).

Но преди това, чували ли сте за Recruitment 4.0? И аз не бях, докато не прочетох една статия на Матю Джефри, където той споделя мнението, че традиционните методи в процеса на набиране и подбор започват да се изместват от използването на новите технологии. А именно, социалните мрежи, блоговете, компютърните игри и др.под. Струва ми се, че тази тенденция започва да се наблюдава и в България, но за сега се ограничава само до социалните мрежи и блоговете в някаква степен.

Видео от семинара можете да гледате на страницата на HR cafe Bulgaria във VIMEO. А ето и малко история по темата "Сериозни игри".

И тъй като "Игрите" изглежда са най-малко познати, бих искала да представя интервю с Хелън Старк, която е Instructional Systems Design Manager в PIXELearning, Великобритания. Тя ни разказва накратко как и за какво могат да се използват игрите в HR практиките (интервюто, разбира се :-), е на английски език):

Would you present yourself in shortly to our audience (profile, organisation)?

PIXELearning is a world-leading provider of immersive learning simulations and 'Serious Games' for organisational learning and development, business education and marketing communications. PIXELearning combines technology, the creative arts and, most importantly, an understanding of how people really learn in 21st century society.

How comes that you have started dealing with serious games?

PIXELearning grew out of a desire to change the way in which people learned. The founders saw great potential in taking something that has intrinsic motivational aspects and combining it with an educational message. Since the company was founded in 2002, the serious games industry, in its many forms, has seen significant growth and increasing interest in the possibilities. PIXELearning strongly believe serious games have the capability to significantly enhance not only the process of training, but also an individual’s interest in training.

Why exactly games and why serious ones?

This is a huge topic but games are excellent at using drama, storyline, humour and characters to create a compelling experience which you want to continue with. Capturing the engaging nature of games with the benefits of a safe environment, replayability and of course the fun element is an appealing concept to revitalize the training industry. From a training point of view, the essence of good game design will develop memory hooks and therefore will result in learners not only remembering what happened but also understanding why it happened. If undertaken appropriately, games and simulations are an excellent vehicle for embedding new knowledge and/or skills that can then be immediately applied in the workplace.

Пълният текст на инетрвюто можете да свалите оттук.