Потокът е добрият бизнес - Михали Чиксенмихали

Михали Чиксенмихали е един от най-великите умове на нашето време. Той заслужи своята слава с детайлното дефиниране и описание на теорията на "Потока".

Чиксенмихали описва "Потока" като "състояние, при което човекът е въвлечен в една дейност и самата дейност е най-големият стимул. Егото на човека отпада. Времето тече. Всяко дейтсвие, движение и мисъл следват едно след друго, както при игра на джаз. Цялата същност на човека е въвлечена в работния процес и той оптимално използва своите способности". Презентация в PDF формат можете да свлите от този линк. (Видеото и презентацията са ни предоставени с любезното съдействие на нашите бивши колега Балинт Вожниц и Ричард Наги от HR Cafe Hungary)