Партньорство Компания - Училище

Партньорство Компания - Училище

Презентация на Елена Димова ,"Аурубис" АД и Мария Денева, "Дънди Прешъс Метал" ЕАД - София, 17-ти декември, ВУЗФ, дискусионен форум „Умения и иновации. Как пазарът на труда се готви за предизвикателствата на бъдещето“, организиран от БАУХ.