Коучинг - как да си изберем професионалист?

Разнородните методики, предлагани като коучинг, както и разнопосочната професионална квалификация на хората, практикуващи тази дейност, ме подтикнаха да напиша тези редове.

Темата, която започвам, сигурен съм ще предизвика много коментари. Нямам за цел да давам съвети или да правя дефиниция на коучинга, като дисциплина. По-скоро ще задам въпроси към професионалистите от бранша, въпроси, които мисля вълнуват не само мен.

Ще изложа в кратце основните аспекти на коучинга и сферите на неговото приложение, за да разберем за какво иде реч! Определенията по-долу са дадени  от хора практикуващи коучинг в България!

Какво е коучинг?

Коучингът е процес на насочване, инструктиране и трениране на един или повече индивиди за развиване на предварително определени умения. Коучинг е синоним на менторинг, но коучингът набляга в по-голяма степен на практическите занятия, развиващи дадено умение.

Защо ни е необходим коучинг?

Задачата на коучинга е да развива хората в контекста на тяхната работна среда, да направи осъзнати силните и слабите страни на ръководителя, да провокира прилагането на персоналната компетентност при решаването на актуални и бъдещи задачи и предизвикателства.

Къде и как да прилагаме коучинг?

Професинално, коучингът е насочен предимно към ръководния персонал и е индивидуално фокусиран към отделната личност.
Доверието и доброволността са задължителна предпоставка за провеждането на коучинг.

Началото поставя Тимъти Галуей – американец, тенис треньор през 70-те години на миналия век. Неговата теория – Inner game (вътрешна игра) разкрива подход, осигуряващ постигане на качествено нови високи резултати. Същата прави революция в спорта и постепенно се пренася и в бизнеса. Този подход поставя началото на цяла една нова професия известна днес като коучинг. Наричан е бащата на коучинга.

През 80-те години на миналия век Джон Уитмор, бизнес консултант, пренася идеята в Европа и слага началото на коучинга на стария континент. Той е сред дойените на коучинга не само, защото е сред пионерите в този бранш, а и защото с работата си е  популяризирал коучинга като професия, а не само отделни подходи в него.

В България коучингът се развива и стана популярен едва през последните години. Основните групи специалисти, предлагащи коучинг у нас са тренери и обучители, HR мениджъри, психолози, практикуващи НЛП, бизнес консултанти и консултанти в областта на организационното развитие.

Коучингът е консултантски инструмент, ориентиран изключително към лидери и мениджъри на ръководни позиции и фокусиран в силно индивидуален план и е средство за влияние в ръцете на практикуващите го!

Следователно изниква въпроса: Кои са водещите критерии при избор на коуч?

Хмм, ще кажете Вие, защо ни занимавате с глупости, ние си имаме чичко Гугъл. Да съгласен съм, но...(винаги има едно „но”, нали), информацията в мрежата е голяма като обем и не е систематизирана по някакви общопризнати критерии.

В повечето западноевропейски страни съществуват професионални асоциации, които ревностно следят за имиджа и етичните норми на професията си. Как стоят нещата у нас: Голям кръг от организации и юридически лица предлагат услугата коучинг. Активните медийно субекти на пазара в България са структури близки до Международната Коучинг Федерация (ICF) – единствената организация обединяваща коучъри глобално и издаваща сертификати за „професията” коучър. Представителство на ICF в България съществува, но не знам под каква форма. Провеждат се курсове и се издават сертификати от различни структури. Съществуват и множество физически лица, определящи се за коучъри.

Как да се ориентираме тогава кой е професионалиста, който ще ни бъде максимално полезен като краен резултат и същевременно ще спазва високи етични норми на поведение? Защото не се заблуждавайте, силата за въздействие, съсредоточена в ръцете на добрия коучър, е огромна и може да бъде използвана както в градивен, така и в деструктивен план. Дали сертифицирането на професиналистите в бранша от страна на ICF и приемането на етичния кодекс на организацията е гаранция за качествена услуга?

Професионалната подготовка, личностни качества на един човек и неговите успехи в работата биха ли могли да заместят липсата на сертификат?

Това са малка част от нещата, които ме вълнуват по темата коучинг. Думите ми не са критика, а поставяне на въпроси, които мисля се нуждаят от отговори! Ще се радвам да прочета Вашите коментари, драги чители (блогъри). Ако желаете да изразите Вашето професионално мнение по темата, моля пишете ми на имейл адреса от моя профил и станете част от дискусията в HR Café България.

Митко Коларов