Иновация в онлайн порталите за търсене на работа

HR Cafe Bulgaria ви представя интересната идея на нашите приятели - Тодор Колев, Виктор Алексиев и Иван Жеков - портал за работа и социална мрежа в едно.

Настоящата статия ще ви запознае с резултатите от проучване проведено от тях в началото на лятото. Очаквайте в скоро време и видео интервю с тези амбициозни и смели млади хора. В него те ще разкажат подробно за тяхната идея и нейните цели.

През май и юни като част от своето предстартово пазарно проучване,  PoolTalent  проведе едномесечно изследване на каналите за търсене и предлагане на квалифициран труд в България. Сред целите на проучването бе да се откроят основни тенденции на пазара на труда, а именно- кои са най- ползваните канали за търсене и предлагане на работа и до колко ефективни са те.

В изследването взеха участие 127 потенциални кандидати за работа и 35 работодатели. Сред работодателите, въпросникът бе целево насочван към мениджъри с отговорност, обвързана с подбора и управлението на персонал. Сред потенциалните кандидати за работа, мнозинството от отговорилите представляват високо-образована извадка с добри перспективи на пазара на труда.

За достъп до резултатите, моля погледнете изполвайте този линк.

Общото настроение сред компаниите е положително, като над 54% от взелите участие в проучването очакват ръст спрямо изминалата година в търсенето си на квалифицирани кандидати и едва 14% очакват спад. Съвместно с това, над 75% от отговорилите споделят, че през изминалата година са наели над 10 души.

Разкриването на нови позиции, обаче не гарантира задоволство сред извадката от потенциални кандидати. Над 1/3 от взелите участие намират за трудно или много трудно да си намерят работа, която им допада, като този процент е още по-висок сред извадката от най-високо-образовани участници (близо 50%).

Сред професионалистите, търсещи работа ясно се откроява пасивност и скептицизъм. Въпреки, че само 8% от взелите участие споделят, че твърдо не биха сменили текущата си работа, само 23% от отговорилите активно търсят възможности. Това показва, че близо 2/3 от пазара на труда са пасивни.

Въпреки пасивността, пазарът на труд е сравнително динамичен като над 70% от отговорилите са сменили работното си място поне веднъж през последните 3 години. Честотата на смяна на работодателя е най-висока сред извадката от ИТ специалисти.

Канали за търсене и предлагане на работа

Проучването на PoolTalent обърна специално внимание на това кои са най- използваните канали за търсене и предлагане на работа, както и степента на удовлетвореност от тях. Не е изненадващо, че фирмите и търсещите работа категорично открояват онлайн порталите и личните си контакти като най- предпочитания метод за промотиране и търсене на работа.

Противно, обаче на тенденциите на глобалният пазар, социалните мрежи имат слабо изявена роля като и в двете извадки само 7% от отговорилите разчитат силно на тях. Въпреки доминиращата интензивност на търсене и предлагане на работа чрез онлайн порталите, компаниите и търсещите работа остават най- доволни от препоръките, получени от свои познати. Тези данни са индикатор за неуспех от страна на формалните канали за търсене и предлагане на работа да задоволяват изискванията на пазара.

Що се отнася до средствата за подбор, търсещите работа определят, че CV-то и техническото интервю далеч не са най- добрия начин да демонстрират своя потенциал и силни качества пред бъдещите си работодатели. Неформалните срещи и нетуъркинг събития са това, което повечето хора смятат за най- представително за тях самите.

От резултатите става ясно, че и фирми и специалисти държат на наличието на надеждни и отворени канали, през които да комуникират своите очаквания и потребности. Сред компаниите взели участие над 1/3 смятат, че за тях е много важно да промотират своята марка като предпочитан работодател (Employer branding), за да привличат нови таланти. Най- използваните канали за това са разкриването на стажантски позиции, наравно с участието в кариерни седмици и неформалните събития (40% от отговорилите).

Единствените, които отдават слаба важност на промотирането, са микро-предприятията с ниско текучество на персонала. Методите, които компаниите посочват изглеждат силно недостатъчни и разчитат на масовост, а не на прецизно таргетиране на желаната аудитория. Това се потвърждава и от отговорите на търсещите работа, според които липсва достатъчно специфична информация за предлаганите възможности.

Ето и основните оплаквания към наличните канали за предлагане на работа:

  • Не представят ясно целите на компаниите, предлагащи работа, особено от гледна точка на това кои хора не са подходящи за обявените позиции;
  • Не предоставят детайлна, актуална и безпристрастна информация за позициите и работодателите;
  • Не са представителни за личността на кандидатстващия- разглеждат единствено опита и образованието.

Проучването недвусмислено показва, че макар навлизането на нови технологии значително да ускорява процеса по търсене и предлагане на работа, целевата им употребата у нас все още изостава от световните тенденции. Все по- актуални стават проблеми като асиметрия на информацията между участниците на пазара и невъзможността обективно и лесно да се откроят най-подходящите кандидати.

Стремежът на PoolTalent е да наложи както нов поглед върху процесите по подбор на кадри, така и да предостави една по-свежа концепция на специалистите, по пътя им към желаната кариера.

Бета версия на страницата можете да откриете на www.pooltalent.com/