Избери най-доброто за себе си!

Всички искат да завоюват пазара и да надминат конкурентите си. Тези проблеми могат да се решават самостоятелно, но има и друг подход – да се възползваме от опита на успешните компании. За това съществува бенчмаркинг – технология за изучаване и внедряване на най-добрите методи за развитие и управление на бизнеса. Нова дума, започваща с «Б»

Американската авиокомпания Southwest Airlines решава да подобри своите финансови показатели. След редица проучвания мениджърите разбират, че за да спечелят вниманието на клиентите си, трябва да предложат по-добро разписание и по-голям обем на авиорейсове. Остава да решат как да извлекат максимума от съществуващия авиопарк.

На първо място, мениджърите изчисляват колко време отнема за презареждане на самолета с гориво, за неговото техническо обслужване и пр. Така те стигат до извода, че е необходимо да намалят времето на пребиваването на самолета на земята, без да нарушават техническите норми. Но как да го направят? Допитвайки се до опита на други авиакомпании, мениджърите установяват, че изостават от конкуренцията.

Тогава един от работниците на Southwest Airlines забелязва, че еталонът на скоростта на обслужването на едно транспортно средство е авто надпреварванията. Мениджърите се запознават със специализираната литература и с основните принципи на екипната работа на техниците. След което внедряват същите принципи в авиокомпанията.

Разбира се, авиокомпанията не може да обслужва своите самолети със скоростта, с коята Формула-1 обслужва своите болиди, обаче времете за цялата процедура се съкращава от 45 до 15 минути, а количеството на авиорейсовете се увеличава.

Тази история е типичен пример на използването на маркетингов инструмент под название бенчмаркинг. С негова помощ компаниите могат да увеличат своята конкурентоспособност.

Бенчмаркинг (от англ. benchmark, «началото на броене») – това е механизъм на сравнителен анализ на ефективността на работа на една компания с показателите на други, по-успешни компании.

Бенчмаркингът може да намери приложение във всички сфери на дейността на едно предприятие – логистика, маркетинг и човешки ресурси.