За ТРЗ и човешките ресурси

ТРЗ, отдел „Човешки ресурси”... има ли значение? „Специалист ТРЗ”, „ТРЗ касиер”, а даже „Специалист ТРЗ в отдел човешки ресурси” срещам из обявите за работа в категория „човешки ресурси”.Вероятно сте се сблъсквали с двете понятия, но дали влагате в тях еднакъв смисъл и значение. Все пак „ТРЗ” беше познато у нас отпреди декември 1989 и всеки би се запитал дали „човешки ресурси” не е наименование на същото нещо. И да и не.

  • Не е, защото ТРЗ (труд и работна заплата) беше възприета форма в социализма за управление и възнаграждение на труда. Форма на планирано управление на работната сила. Тогава нямаше понятие като „пазар на труда” и образованието се считаше за социално благо. По тази причина образователната степен не играеше роля при определяне на възнагражденията. Трудът и работната заплата бяха предварително планирани. Всички бяха работници.
  • Не е, защото понятието „човешки ресурси” е въведено през 30-те години на миналия век от харвардския изследовател на индустриалните отношения Елтън Мейо. При капитализма то се отнася до пазара на труда и до пазара на образованието. Точно така, в капиталистическия свят образователната степен не е социално благо, а сила на пазара на труда. Чрез нея човешкият ресурс се дели на две: работници на надница (wage) и на професионалисти, които получават заплата (salary). Колкото по-висока е квалификацията, толкова по-високо ценен е човешкият ресурс. Ценни са не само неговите професионални качества и умения, но и неговите лични качества като лоялност, коректност, конфиденциалност и др.
  • Да, защото в България в понятието „човешки ресурси” често пъти се влага смисъла на „ТРЗ”. Човешкият ресурс често пъти се оценява и възнаграждава по схемата на ТРЗ.

Вие сте опитен HR професионалист или специалист „Подбор на персонал” и желаете да бъдете също HR капиталист. Не мислете като ТРЗ плановист.