Две в едно - управител и коуч

Във всяка една компания показателят за успешност и резултатност е ефективността на работата на персонала. Много често в процеса на реализиране на бизнес задачите възникват ситуации, в които сътрудниците изпитват затруднения при овладяване на технологиите за работа, не винаги ефективно решават задачите, не са достатъчно мотивирани за постигане на резултати.

В такива ситуации ръководителите трябва да могат да решават възникналите проблеми, да помагат на подчинените си да решават проблемите, да разкриват и използват потенциала си. Препоръчваме ви един инструмент, който позволява ефективно да се решават трудностите и да се достигат успехи при управление на песонала.

Алгоритъм за анализ на практичните ситуации по метода на коучинг:

Диагностика, изучаване на ситуацията

 • Какво е станало?
 • Как е станало?
 • Как се чувствахте?
 • Какво е помогнало?
 • Какво е попречило?
 • Какви са били трудностите?
 • Кой какво може да добави?
 • Какви са вашите впечатления?

Обратна връзка

 • Вярно ли е това?
 • Какво мислите за това?

План за действие

 • Как мислите, какво трябва да направите, за да се справите с този проблем?
 • Каква е първата крачка, която трябва да направите?
 • Какъв е най-лесният път за справяне?
 • Как точно този подход ще ви помогне?

Какво трябва да се направи, за да се осъществи това?

 • Помогнете на сътрудниците си ефективно да овладеят технологиите за работа;
 • Облекчите процеса на адаптация на сътрудниците;
 • Влияете на ефективността на сътрудниците като я повишавате;
 • Мотивирате персонала за достигане на поставените цели.